Общински КТД в сферата на образованието бе подписан в Благоевград

На 26 май 2023 г. представители на синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, работодатели в системата на средното образование и кметът на Благоевград Илко Стоянов подписаха Колективен трудов договор в сферата на образованието. На финалната среща и на преговорите присъстваха и Бонка Ичкова, областен координатор на СБУ към КНСБ-Благоевград, и Силвия Христова, областен координатор на КНСБ.

Въпреки липсата на национален и местен бюджет с общинския колективен трудов договор ще бъдат гарантирани по-благоприятни условия за работна среда и заплащане.

На финала на срещата кметът и синдикатите се договориха за провеждане и на регулярни срещи, на които да бъдат обсъждани належащи проблеми и техните решения.