ФНСОХП проведе обучение по безопасни условия на труд в “Захарни заводи”

Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост проведе обучение по безопасност и здраве при работа на синдикалните членове в “Захарни заводи”, гр. Горна Оряховица.

Обучението е по проект, финансиран от фонд „Условия на труд“ и се състоя на 30 и 31 май. Присъстваха представители на синдикалните ръководства и на комитетите по условия на труд от съответните фирми.

Водещи на семинара бяха Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, и Славчо Петров, председател на ФНСОХП. Атанасов запозна работещите с най-новите нормативни изисквания, свързани с безопасните условия на труд. Бяха презентирани разнообразни образци на лични предпазни средства.

На втория ден от обучението бе организирано посещение в “Бонбонена фабрика”, където участниците се запознаха с производството и мерките по изпълнение на изискванията на безопасните условия на труд. Обменен бе практически опит от отделните участници, как те се изпълняват и спазват в техните компании. Представители на мултинационалните компании споделиха специално какви са корпоративните фирмени политики в областта на условията на труд.