Брой 1-2/ 2023 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС
– Европейските синдикати – предизвикателства и реакции

НОВИНИ ОТ ЕКП
– Писмо на ЕКП за подкрепа на служителите в словенските синдикати, представляващи платформени работници
– Растежът на всяка цена работи само за най-богатите в света: Синдикатите са в основата на успеха на алтернативния подход

НОВИНИ ОТ ОИСР
– Почиващият на изкуствен интелект софтуер в областта на човешките ресурси има проблем да осигурява заетост на хората с увреждания

– Халюцинациите продължават

НОВИНИ ОТ МОТ

– Оценка на текущото състояние на световния пазар на труда: Изводи за постигането на глобалните цели

– Отвъд числата: Изследване на връзката между покритието на Колективното договаряне и неравенството

НОВИНИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
– Световната конфедерация по заетостта приема кодекс за етични принципи в използването на изкуствения интелект

Изтегли броя като PDF