Днес започва 111-тата годишна Международна конференция на труда

Международната организация на труда ще проведе от днес до 16 юни 111-ата си годишна Международна конференция на труда (МКТ) в Женева. Тържественото откриване е в Двореца на нациите на ООН.

Делегат на работниците от България е президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е и титулярен член на Управителния съвет на МОТ.

В рамките на 111-тата сесия на МКТ Димитров е член на Комитета по общи въпроси, на Финансовия комитет и на Комитета за закрила на труда. В конференцията ще вземе участие и вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, който ще следи Комитета за справедлив преход.

Делегатите, представляващи работници, работодатели и правителства от 187 държави-членки на МОТ, ще разгледат широк кръг от въпроси, засягащи света на труда.

Ще се дискутират темите за социалната защита (закрила на труда); за справедливия преход, включително разглеждане на индустриални политики и технологии за напредък към екологично устойчиви икономики и общества за всички; за качествено чиракуване и за възможностите за нов трудов стандарт. Ще бъдат обсъдени и предложения за конвенция и препоръка относно частичното преразглеждане на 15 международни трудови инструмента след включването на правото за безопасна и здравословна работна среда в рамката на МОТ за основните принципи и права на работното място.

На 14 и 15 юни ще се проведе среща на високо ниво „Светът на труда“ на тема „Социална справедливост за всички“, в която Пламен Димитров ще бъде говорител. Срещата на върха ще включва обръщения и панелни дискусии, които ще съберат държавни и правителствени ръководители, генералния директор на МОТ Жилбер Хунгбо и високопоставени представители от ООН, други международни организации и организации на работодатели и работници. Това ще бъде възможност за широкообхватен обмен на мнения и идеи относно необходимостта от засилени, координирани и съгласувани действия в подкрепа на социалната справедливост.

На срещата ще бъде обсъдена инициативата за създаване на Глобална коалиция за социална справедливост, която беше приветствана от Управителния съвет на МОТ на неговата 347-ма сесия, която се проведе през март 2023 г.