Подписан бе КТД за общинските музикално-сценични институции в Плевен

Колективен трудов договор между Община Плевен и общинските музикално-сценични институции – Северняшкият ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” и Общинският духов оркестър, бе сключен на 30 май.

Подписите си поставиха кметът Георг Спартански, като работодател на Общинския духов оркестър и Данаил Цолов – в качеството си на директор и работодател на Северняшкия ансамбъл. На подписването присъстваха представителите на Регионалния съвет на КНСБ в Плевен Николай Илиев и Росица Ботева, Пламен Александров, председател на КНСБ в Северняшкия ансамбъл и председателят на КНСБ при Общинския духов оркестър Христофор Маринов.

Колективният трудов договор стана факт след подписване на Браншовия колективен трудов договор „Музикално сценични изкуства“ между Министерството на културата и синдикална федерация „Култура“ към КНСБ и федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и след проведени преговори със синдикалните организации в Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ и Общинския духов оркестър.

Преговорите продължиха около четири месеца и бяха финализирани благодарение на личното участие на председателя на Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав Почекански и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Договорът урежда трудовите, осигурителните и свързаните с тях въпроси в двете общински музикално-сценични институции. Постигнатите в преговорите резултати в раздел „Работна заплата“ и „Допълнителни възнаграждения и обезщетения“ включват:

– За придобит трудов стаж и професионален опит на служителите, членове на СО, се заплаща 1,1 % върху индивидуалната месечна заплата за всяка година трудов стаж.

– Началните основни месечни заплати се въвеждат с коефициент върху минималната работна заплата, а именно:

  1. За главен художествен ръководител – 1.9%;
  2. За диригент на оркестър, диригент на хор и хореограф – 1.7%;
  3. За помощник хореограф, помощник диригент на хор, помощник диригент на оркестър – 1.6%;
  4. За оркестрант – 1.4%;
  5. За музикант, хорист, балетист, корепититор – 1.4%;
  6. За техническите служби – 1.4%.

При пенсиониране синдикалните членове получават обезщетение в зависимост от трудовия стаж (до 10 години – 6 брутни заплати, над 10 години – 10 брутни заплати). При прекратяване на трудовото правоотношение по болест – 4 брутни заплати, а при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя – 2 брутни заплати.

Подписаният колективен трудов договор влезе в сила от 30 май 2023 г. и е със срок от две години.