Проучвателно посещение на българските партньори по проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“ в Осло

БСК и КНСБ осъществяват проект 2021/336432 „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“, заедно с утвърдените ни норвежки партньори: Синдикалната конфедерация LO и Норвежката конфедерация на предприятията NHO.

На 7 и 8 юни 2023 г. предстои среща на българските и норвежките партньори за обсъждане на напредъка по изпълнението на проекта и предстоящите дейности през следващото полугодие.

Фокус на срещите със социалните партньори и представители на отделни компании ще бъдат установените до този момент добри практики от Норвегия по теми като кръгова икономика, стратегия за пластмасите, устойчивост на храните, постигане на целите на Зелената сделка, Норвежкия план за действие за климата и други.