Индустриалните федерации на КНСБ участваха в конференция на IndustriALL Europe в Солун

Председателите на индустриалните федерации на КНСБ – ФНСО-Лека промишленост, Федерация на независимите синдикати на миньорите, “Метал-електро”, НФТ “Химия и индустрия”, СФ “Металици” и лидери на синдикални организации към тях, участваха от 30 май до 1 юни в няколко ключови мероприятия, организирани от Европейската индустриална федерация – IndustriALL Europe. Те се проведоха в Солун в присъствието на 500 делегати от всички европейски страни.

На 30 май се проведе Изпълнителен комитет на IndustriALL Europe, на който бе даден отчет за дейността на организацията през последните пет години след проведен онлайн Конгрес. Бяха взети стратегически решения относно бъдещата дейност на организацията в следващите две години до провеждането на редовен Конгрес през 2025 г. Тези позиции касаят индустриалния план за Европейската зелена сделка и свързаната с това необходимост от инвестиции в работници, квалификация и подсигуряване на качествени работни места. Акцент бе поставен върху недостига на работна ръка, който трябва да се квалифицира като “недостиг на умения” или недостатъчно качествени и привлекателни работни места, дори в някои случаи – несигурни. Привлекателността и качеството на работните места, както и изграждането на подходяща среда за работника ще стоят в центъра на предизвикателствата в предстоящия преход.

Генералният секретар Люк Триангъл направи подробно представяне на работата на организацията в няколко аспекта: постигнатите резултати в организацията по изграждането на синдикален капацитет, наблягайки върху единен стратегически организационен подход, колективното трудово договаряне и Директивата за адекватните минимални работни заплати, трипартитния диалог и зеления индустриален план.

На 31 май и 1 юни се проведе Междинна Конгресна Конференция, на която акцент бе поставен върху четири групи въпроси:

– Изграждането на синдикален капацитет за силни и устойчиви индустриални работни места в Европа;

– Изграждането на синдикален капацитет за справедливо заплащане и условия на труд;

– Изграждането на синдикален капацитет за Европейска солидарност и мир;

– Изграждането на синдикален капацитет за съвместни действия между IndustriALL Europe и IndustriALL Global.

В първия панел на Конференцията, в който бяха разгледани устойчивите индустриални работни места в Европа, изказване от името на индустриалните федерации на КНСБ направи Цветелина Милчалиева, председател на ФНСО-Лека промишленост.

Тя постави акцент върху социалното работно място, което трябва да се развива като нов стандарт за производителност, както и ролята на договарянето и социалния диалог, като доказала се устойчива предпоставка за справедливост на прехода. Милчалиева засегна и въпроси, касаещи значението на понятието качествени работни места, при които работодателите трябва да създадат подходяща среда за по-добро управление на уменията на работещите и усещане за устойчивост във времето на предлаганите работни места. По тези въпроси е необходимо целенасочена държавна политика, каквато и до момента липсва. От името на индустриалните федерации на КНСБ председателят на ФНСОЛП призова ръководството на IndustriALL Europe да заложи в бъдещите си приоритети за дейността – подпомагане на взаимовръзките в синдиката за организиране в мултинационалните компании, където не се допускат синдикати, по-решителна подкрепа за налагане на възходяща конвергенция на доходите в страните от региона, обвързване на механизма за минимална работна заплата с издръжката за живот, солидарна подкрепа пред правителствата за налагане на колективното трудово договаряне като стандарт за качество на водения социален диалог.

Участие в различните панели взеха организации от Франция, Италия, Испания, Турция, Румъния и др., чиито изказвания бяха съсредоточени върху необходимостта от обединена синдикална сила, организиране за достигане на покритие с колективно трудово договаряне, както и призиви за мир и определяне на военните действия в Украйна като краен подход, който е доказателство, че когато няма диалог, няма и път напред. На Конференцията бяха представени като нови членове на IndustriALL индустриални организации от Украйна, което бе посрещнато с бурни аплодисменти.

Паралелно се проведе и младежка Конференция под наслов ‘‘Индустриалните синдикати трябва незабавно да действат по включване на млади работещи“. В нея представител на ФНСОЛП бе един от лидерите на Младежкия център към федерацията – Апостол Димитров. Фокусът на Конференцията бе поставен в обсъждането и приемането на младежки план за действие, който включва синдикализиране на млади работници, като единен подход  да се подсигури дългосрочна визия и перспектива за нашите организации с помощта на изграждането на 25 Национални Action плана в 12 държави, изработени от младежите от съответните синдикални организации; организиране на 10 младежки семинара за реализацията на тези планове, изграждане на вътрешни и външни комуникационни стратегии, които да подобрят присъствието в социалните медии за по-успешното достигане до младите работещи; тренинг на млади работещи в техните синдикални организации за изграждане на умения за комуникация и водене на преговори, за да могат да поемат по-голяма отговорност и да имат роля в синдикалната организация; увеличаване на синдикалната плътност от организирани млади работници с основен приоритет от 5- 6 % за една година. Младите работещи трябва да бъдат осигурени с пълноправно участие за гласуване в управителните и изпълнителните комитети на своите организации, а също така да се договоря за тях допълнително време (целеви отпуск) за обучение и организиране на други млади синдикални членове.

По време на Конференцията бяха организирани три кампании, насочени към синдикалното организиране, солидарността ,младите хора и Европейския парламент. Първата бе под наслов „Силата е в синдиката‘‘ чрез специално подготвени фланелки, които всички участници носеха по време на мероприятието. Втората е на младежката организация чрез фотоакция под наслов „Ние имаме нужда от вашата подкрепа“, третата кампания също бе организирана като фотоакция, насочена към Европейския парламент с призив депутатите  да гласуват единодушно за приемането на Директивата за дружествената отговорност.