Подписан бе Колективен трудов договор в БД „Спортни имоти”- Благоевград

На 2 юни бе подписан Колективен трудов договор в БД „Спортни имоти”- Благоевград.

Синдикалната организация в бюджетната дейност успя да договори: 24 дни основен платен годишен отпуск; 1,10 лв. за отработен час нощен труд; обезщетение за прекратяване на трудов договор поради болест в размер на брутното трудово възнаграждение за 3 месеца; по чл. 218, ал. 1 от Кодекса на труда – 70% от брутното трудово възнаграждение за времето, през което работникът или служителят е бил възпрепятстван да работи поради бедствие, провеждане на синдикални събрания през работно време и др.

Колективният трудов договор влиза в сила от началото на 2023 г.