КНСБ бе приета за асоцииран член на TUAC

КНСБ бе приета за асоцииран член на Профсъюзния консултативен комитет (TUAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Решението бе взето на провелата се на 6 юни пленарна сесия.

TUAC е международен профсъюз с консултативен статут в ОИСР. Членството в него е признание за системния труд и усилия, които конфедерацията полага, за да защити правата на работниците в България. То ще даде възможност на КНСБ активно да участва в процеса на присъединяване на страната към ОИСР и във формирането на политиките по отношение на доходите, конверегенцията и преодоляването на неравенствата.  

Синдикалният комитет представлява възгледите на работническото движение на годишната среща на Съвета на министрите на ОИСР и на редовните срещи на комитетите на ОИСР.

TUAC се състои от 58 свързани профсъюзни центрове от страните от ОИСР, представляващи 50 милиона работници, както и асоциирани членове в Бразилия, Индонезия и Южна Африка.

TUAC датира от 1948 г. и се превръща в профсъюзен консултативен комитет, съгласно плана Маршал. Когато ОИСР е създадена през 1962 г., TUAC продължaва работата си по представяне на приоритетите на профсъюзите, за да информира за политиките на ОИСР.

Застъпничеството на политиката на TUAC има за цел да създаде споделен просперитет в и между страните, включително качествени работни места, и да утвърди положителната роля на синдикатите и колективното договаряне за постигане на приобщаващ растеж. Достъпът до разработването на политиката на ОИСР дава възможност на TUAC да действа като “първичен двигател” в работническото движение в отговор на нови и възникващи политически предизвикателства.

TUAC работи в тясно сътрудничество с други международни профсъюзи, включително Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), с която координира профсъюзния принос към G20 (чрез Labour 20) и процесите на G7, и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) . По специфични за индустрията въпроси TUAC работи с Глобалните синдикални федерации (GUF) и е член на Съвета на глобалните синдикати.