СБУ проведе финална конференция по проект “Зелени училища”

Синдикатът на българските учители проведе днес заключителна конференция по проект “Зелени училища” за успешно екологично образование на учениците в начален етап. Той е реализиран по програма Еразъм+, като СБУ е координатор в партньорство с учителски синдикати от Румъния и Сърбия. В пилотното обучение са участвали 62-ма учители от трите държави.

Конференцията, на която бяха представени резултатите и реализираните добри практики, бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и бе уважена от новия министър на образованието и науката проф. Галин Цоков, който е и сред ключовите експерти в проекта.

Участие взеха и вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева, главният икономист и директор на ИССИО Любослав Костов, проф. д.п.н. Дора Левтерова, Михаил Балабанов, директор на Центъра за развитие на човешките ресурси към МОН, началникът на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева, консултантът по проекта д-р Лъчезар Африканов, директори и учители от София, Пловдив, Шумен, Самоков, Перник и други градове.

Такева подчерта важността на това децата да бъдат възпитавани да опазват околната среда и да имат отношение към проблемите ѝ, за да можем и ние, и бъдещите поколения да живеем в по-благоприятна и щадяща природа. Българското училище може да се справи с тези проблеми и да покаже какво трябва да е поведението и отношението ни, каза председателят на СБУ при представянето на участниците от осем училища в София и страната, реализирали добри практики заедно със своите ученици от начален етап на образование.

Такева пожела на добър час на новия министър на образованието. Проф. Цоков от своя страна се обърна към учителите на форума: Скъпи, колеги и съмишленици, образованието обединява. Когато сме заедно и работим така креативно и иновативно променяме децата – нашето по-добро бъдеще. Образованието трябва да се насочи към това – да извежда на преден план новото и креативното, за да изградим и нов модел за развитие на нашата страна.

Министърът подчерта, че проектът “Зелени училища” е с потенциал за още развитие. Добавен е и наръчник за зелено образование, така че да може практически да се ползва в училищата.

Синдикатът на българските учители винаги е показвал, че е в крак с времето и поставя на дневен ред актуалните теми. Темата за екологичното образование и развитието на зелени компетентности от най-ранна детска възраст е изключително важна за екологичния преход, устойчивото развитие и екологичната осъзнатост на обществото като цяло, каза вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева. Тя подчерта, че конференцията се провежда на 8 юни – Световен ден на океаните, който насочва внимането към опазването им и климатичните промени като цяло. КНСБ има много политики, свързани с развитието на зелените умения. Учреденото по инициатива на КНСБ Сдружение “Младежки форум 21 век” пък е реализирало много кампании и инициативи, свързани с популяризирането на устойчивото развитие сред младите хора.

Теоретико-практическият модел за зелено образование, изработен по проекта, е наличен на сайта на СБУ тук.