КНСБ в Смолян участва в срещи за кариерно ориентиране на ученици

Регионалният съвет на КНСБ в Смолян участва в две срещи с ученици от X и XI клас от две училища в града – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ПГТТ “Христо Ботев”.

Те се проведоха на 8 юни и са част от дейностите по реализиране на проект на Община Смолян “По-близки и по-успешни в община Смолян” за кариерно ориентиране на учениците.

Целта на проекта е да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Смолян в съответствие с общата цел на процедурата да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

В разговорите с учениците се включиха Сия Делиева, кариерен консултант от гр. Пловдив, Недялка Стефанова, експерт към РС на КНСБ в Смолян, Васил Георгиев, лидер отдел „Техническа подготовка на производството“, инж. Емил Хаджиев – инженер Автоматизация и Мирослав Югов, конструктор.