В Бургас бяха обсъдени проблемите на работещите в културната сфера

Председателят на Независима синдикална федерацията “Култура” Борис Начев и областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева проведоха вчера срещи с членовете на синдикални организации. На тях бяха обсъдени предстоящия бюджет за тази година, работните заплати и готовността за протестни действия, ако исканията за увеличаване на средствата за култура не бъдат изпълнени.

На 6 юни Съюзът на българските музикални и танцови дейци към КНСБ, Съюзът на артистите в България, НСФ „Култура“ към КНСБ, Федерация „Култура“ към КТ “Подкрепа” и работодателските организации предупредиха, че всички културни събития в страната ще бъдат спрени за една седмица през октомври, ако се реализира предвиденото намаление с 37 млн. лв. на средствата за култура в проекта на бюджет за 2023 г.