Пламен Димитров участва в световна среща “Светът на труда”, посветена на социалната справедливост

Президентът на КНСБ Пламен Димитров участва в среща на високо ниво “Светът на труда” на тема “Социална справедливост за всички”. Тя се провежда днес и утре в рамките на 111-тата сесия на Международната конференция на труда в Женева. Димитров бе говорител в панел, посветен на преодоляването на неравенствата, неформалната икономика и приобщаването.

Срещата на върха включва обръщения и дискусии, които събират държавни и правителствени ръководители, генералния директор на МОТ Жилбер Хунгбо и високопоставени представители от ООН, други международни организации и организации на работодатели и работници. Целта е да бъдат обсъдени мнения и идеи относно необходимостта от засилени, координирани и съгласувани действия в подкрепа на социалната справедливост. На срещата ще бъде обсъдена и инициативата за създаване на Глобална коалиция за социална справедливост, която беше приветствана от Управителния съвет на МОТ на неговата 347-ма сесия, която се проведе през март 2023 г.

В дискусията за неравенствата и приобщаването участваха и Кариен ван Генип, министър на социалните въпроси и заетостта на Нидерландия; Шри Бхупендер Ядав, министър на труда, заетостта и околната среда, горите и изменението на климата на Индия; Хорхе Луис Арая Чавес, изпълнителен директор на Съюза на камарите и асоциациите на частния бизнес в Коста Рика; Уини Бянима, заместник-генерален секретар на ООН и Пол Лад, директор на Изследователския институт на ООН за социално развитие.

Те бяха единни, че е необходимо чрез координирани стратегии на международно и национално ниво да се полагат усилия за постигане на социална справедливост, приобщаване на хората, които не могат да се включат в пазара на труда, тъй като са в капана на неформалната икономика, защита на платформените работници, справедливо разпределение на печалбите. В основата на тези усилия стои социалният диалог между работниците, работодателите и държавата.

Пламен Димитров посочи, че нарастващото неравенство в доходите в световен мащаб съответства на значителен спад в дела на доходите от труд в БВП, което е сигнал, че икономическият растеж все по-малко се споделя с работниците чрез техните заплати. Производителността расте, но работещите получават по-малко. Справедливото данъчно облагане е от основно значение за намаляване на неравенството в доходите, както и политики за осигуряване на справедливо заплащане, включително минимални работни заплати достатъчни за издръжка и засилено колективно договаряне, посочи Димитров.

Дискутирано бе и какво е необходимо да се направи, за да е ефективен социалният диалог. Президентът на КНСБ бе категоричен, че трябва да се гарантира свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне и защитата срещу дискриминация. Той даде пример, че има държави, които изключват големи сектори като селското стопанство, строителството, домашната работа от съществуващата правна защита на синдикалните дейности. Тези и други ограничения на свободата на сдружаване оказват непропорционално въздействие върху социално изключени групи, които са свръхпредставени в тези сектори, като мигранти и жени, което задълбочава неравенството.

Димитров акцентира и върху необходимостта от нов социален договор. Сред ключовите му елементи е осигуряването на минимални работни заплати, които осигуряват достоен живот на работниците, засилване на колективното договаряне на всички равнища и във всички сектори, равно заплащане за труд с еднаква стойност между жените и мъжете.

Засегнат бе и проблемът с навлизането на изкутвения интелект и въздействието му върху света на труда. Човешкият фактор е от решаващо значение, посочи Димитров.