Проведе се събитие по проект „ИНДУСТРИЯ 4.0: Стратегическо участие на служителите в цифровата трансформация на компаниите за добив и доставки на нефт, газ и въглища“

   

 

Федерацията на независимите синдикати на миньорите участва на 12 юни в онлайн събитие по проекта „ИНДУСТРИЯ 4.0: Стратегическо участие на служителите в цифровата трансформация на компаниите за добив и доставки на нефт, газ и въглища“. В него се включиха и синдикати в сектора от Сърбия, Германия, Полша, Португалия, Словакия и Северна Македония.

Модераторът откри онлайн експертната среща и приветства партньорите по проекта от името на ръководителя на проекта OZZGNIG Полша – Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Той също така представи дневния ред за деня и обобщи следващите стъпки, които ще бъдат разработени в рамките на проекта.
По време на първата част на срещата всяка организация, участваща в проекта, представи основните резултати от националното проучване, което предшестваше семинара, и даде препоръки за действие при изграждането на стратегията на социалните партньори при формирането на политиките за цифровизация в енергийния сектор.

По проекта е разработена и брошура, с която можете да се запознаете тук.