В Сливен се проведе обучение по общинските бюджети

Регионалният съвет на КНСБ в Сливен проведе на 15 юни обучение на общински координатори, експерти, председатели на синдикални организации от общинската администрация, в здравеопазването, социалните дейности и културата на тема “Общински бюджет и удължителен закон 2023 г.”. Лектор бе Гинка Василева.

Основните въпроси, които бяха разгледани, са държавен бюджет – структура и основни етапи, изразходване на субсидиите по функции и дейности, удължителен закон 2023 година, национален бюджетен класификатор и други.

Темата на обучението предизвика въпроси от обучаемите, свързани с колективното трудово договаряне за държавно делегираните дейности.