ФНСЗ организира дискусия “Зелената сделка и сектор Земеделие – Коопериране vs Конфронтация”

На 22 юни от 9 до 12 часа в зала 309 на Ректората на Шуменския университет „Константин Преславски“ ще се проведе дискусионен форум на тема „Зелената сделка и сектор Земеделие – Коопериране vs Конфронтация”. Той има за цел да информира на достъпен и ясен език обществото за Зелената сделка и бъдещето на сектора и да повиши осведомеността на местните общности в област Шумен. Форумът е отворен за всички, които се интересуват от тези теми. Организатори са Регионалният съвет на КНСБ в Шумен и Федерацията на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ).

Основни акценти в дискусията ще бъдат:

• Социалното сътрудничество и колективното договаряне за подобряване на качеството на труд и живот;

• Състоянието на социалния диалог в сектора – реализирани и пропуснати ползи;

• Мисли Зелено – Действай умно – Земята го заслужава! – кампания за информираност и гражданско поведение – добри практики в отрасъла;

• Зелената сделка и сектор Земеделие – подготвена ли е работната сила, привлекателен ли е отрасълът за младите хора?;

• Зеленият преход – нови стандарти в сектора и в обществото;

• Работната сила в контекста на двойния (цифров и зелен) преход;

• Кръгова икономика и биобазирано общество – мисия възможна.

Поканени са представители на местните власти, наука, университет, професионалната гимназия по селско стопанство, работещи, синдикалисти.