Подписан бе Колективен трудов договор в ОП “Общински имоти”, Бургас

Нов Колективен трудов договор бе сключен в ОП “Общински имоти”, град Бургас.

На подписването му днес присъстваха инж. Тина Писарова, директор на предприятието, Мая Сариева, областен координатор на КНСБ в Бургас, председателят на синдикалната организаци в “Общински имоти” Галина Страшимирова, представителите на КТ „Подкрепа“ – Бургас.

Договореностите, залегнали в новия КТД, предвиждат допълнително трудово възнаграждение в размер на 1 минимална работна заплата за страната за Великден и Коледа; при пенсиониране на работници и служители, членове на синдиката, независимо от основанието на прекратяване на ТД, ще бъдат обезщетявани с 3 брутни трудови възнаграждения, ако са придобили право на пенсия при същия работодател или в същата група предприятие със стаж от 10 години. При 20 г. ще се изплаща 8-месечно брутно трудово възнаграждение.

В Колективния договор са включени и допълнителни дни платен годишен отпуск. Той е съответно: 24 работни дни при трудов стаж до 3 години; 26 работни дни при трудов стаж до 5 г.; 27 работни дни при трудов стаж до 10 години; 32 работни дни при трудов стаж до 20 години; 35 работни дни при трудов стаж над 20 години. При встъпване в брак се предоставят 5 работни дни допълнителен отпуск. Също пет дни са и при смърт на член на семейството.

Договорено бе още работодателят да осигурява работно облекло на стойност от 400 лв. до 700 лв., съгласно НКПД на служителите в ОП „Общински имоти“.