ФНСДУО проведе обучения и заседания на синдикалните председатели в Равда

Обучения за синдикални организации и заседания на Съветите на председателите от различни синдикати в структурата на ФНСДУО се проведоха от 19 до 21 юни в Равда.

В тях участваха синдикатите на работещите в общинска и областна администрация, в социално подпомагане и социални услуги – дирекции „социално подпомагане“ и заведения за социални услуги ; на работещите в Български спортен тотализатор (СРБСТ); на работещите в местата за лишаване от свобода (СРМЛС); на работещите в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (СРИАИЕУ); на архивистите (ДА „Архиви“); на работещите в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (СРДРВВЗ); на работещите в Държавна агенция „Технически операции“ (СРДАТО) и други организации, членуващи към ФНСДУО.

Лектори  бяха вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, който проведе обучение по безопасност и здраве при работа на синдикалния актив, и Станислава Такева, оперативен директор на НВСК на КНСБ, която представи детайлно дейността на взаимоспомагателната каса и запозна синдикалните председатели с възможностите, които тя предлага на синдикалните членове.

На 22 юни в гр. Несебър се проведе среща с най-голямата синдикална организация от най-големия синдикат към ФНСДУО – Синдикатът на работещите в общинска и областна администрация (СРООА), функционираща в Общинска администрация – Несебър. Разисквани бяха съществени въпроси и проблеми на местно и национално ниво, включително изоставащите нива на заплащане и исканията на КНСБ към държавния бюджет за 2023 г.