Позиция на НФЕ относно планираното изземване на печалбата на БЕХ

Националната федерация на енергетиците към КНСБ изпрати позиция относно намеренията за изземване на печалбата на БЕХ до премиера акад. Николай Денков, финансовия министър Асен Василев, министъра на енергетиката Румен Радев.

Публикуваме текста на позицията:

 

Уважаеми господа, 

Категорично се противопоставяме на намеренията за разпределяне на 100% от дивидента на държавните предприятия в полза на държавата вместо 50%, както е нормалната практика. В допълнение има и искане за увеличение на счетоводната печалба на “Българския енергиен холдинг” за 2022 г., като се откаже от начислени обезценки, които се дължат предимно заради обезценка на вземания от “Топлофикация София” ЕАД.

Поддържаме вече изразеното становище на Министерство на енергетиката от месец май 2023 година за неоснователност на искането за разпределяне на 100% от дивидента на БЕХ.

Във връзка с горното припомняме, че именно дружествата от групата на БЕХ бяха тези, които в критичен за страната период от октомври 2021 година до март 2023 година осигуриха огромен финансов ресурс за всички потребители на свободния пазар, гарантираха ниските цени за битовите потребители и не допуснаха прекъсване в електроснабдяването. В този период частните енергийни дружества имаха твърде ограничено участие в усилията за справяне с високите цени на енергоресурсите, а техните печалби бяха запазени. Това даде възможност за подобряване на конкурентоспособността в частния сектор и развитие на нови мощности (основно фотоволтаици).

В противовес на общите тенденции, държавните енергийни дружества у нас ограничаваха производствените си и ремонтни програми и забавиха ключови инвестиционни инициативи. Такива са:

  • Възстановяване работата на ПАВЕЦ Чаира;
  • Намаляване на емисионния фактор на блоковете на ТЕЦ “Марица Изток 2” в преходния период;
  • Започване на проект за нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
  • Развитие на нови беземисионни производства в рамките на групата на БЕХ.

В крайна сметка с действията си държавата възпрепятства развитието на държавните енергийни дружества и ги обрича на постепенно излизане от пазара поради липса на конкурентоспособност. Това противоречи на принципите за добро управление и е в разрез с обществения интерес, защото без тези дружества цените на нашия пазар ще станат непоносими за битовите потребители, а сигурността на доставките на електрическа енергия ще бъде силно ограничена.

Подчертаваме, че технологичните иновации и икономиката на бъдещето се основават на увеличено потребление на електрическа енергия и гарантиране на нейното качество. Консолидираният енергиен капацитет в рамките на БЕХ единствено е способен да осигури националния интерес в развитие на местни вериги на доставки, основани на достъпна енергия, а исканията за поредно изземане на финансовия ресурс окончателно ще извади държавния Холдинг от енергийната надпревара в региона.

Хората, които работят в тази енергетика и осигуряват технологично предимство на страната ни в този сектор, не могат да приемат спокойно продължаващите усилия за разрушаване на базови предприятия.

Георги Петров,

Председател на НФЕ