Генералният директор на МОТ в писмо до Пламен Димитров: Заедно можем да поставим социалната справедливост на преден план

Генералният директор на МОТ Жилбер Хунгбо изпрати благодарствено писмо до президента на КНСБ Пламен Димитров за участието му в провелата се наскоро глобална среща на върха “Светът на труда”: Социална справедливост за всички”.

Тя бе в рамките на тазгодишната Международна конференция на труда, която се проведе от 5 до 16 юни в Женева.

В писмото се посочва: “Вашият принос към дискусионния панел “Адресиране на неравенствата, неформалност и улесняване на интеграцията” беше особено ценен. Вашите проницателни забележки хвърлиха светлина върху неотложния проблем на заплащането и неравенството в заплатите и доходите, който преобладава в нашето общество. Вие подчертахте решаващата роля на колективното договаряне като мощен инструмент за създаване на по-справедливи икономически и социални системи и засилване на гласовете на всички работници. Вашият ангажимент за постигане на социална справедливост беше очевиден и той ефективно показа колко е важно да се мобилизира нов импулс. Приоритетите и визията, които изразихте, ще послужат за основа на предстоящите ни начинания. Убеден съм, че заедно можем да постигнем по-голям напредък в осъществяването на нашите общи цели, като поставим социалната справедливост на преден план в програмите си, насърчим глобалната солидарност и насърчаваме единен, съгласуван и допълващ се подход”.

Хунгбо подчертава и важността на дискусиите в заключителните етапи от създаването на Глобалната коалиция за социална справедливост по време на предстоящите тристранни срещи на 349-ата сесия на Управителния съвет на МОТ през октомври и ноември тази година. Димитров е титулярен член на Управителния съвет на организацията.