ИССИО проведе научна конференция, посветена на дигиталните предизвикателства пред труда

Дигиталната трансформация не трябва да бъде отричана, а насърчавана и управлявана. Машините започнаха да си говорят помежду си и стана интересно, да не кажа страшно. Виждаме изтъкнатите лидери в тази сфера да стигнат дотам, че да напишат открито писмо до света да се забави темпото, защото това може да се окаже опасно.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров при откриването днес на втората годишна научна конференция на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към конфедерацията. Научният форум се проведе съвместно с Фондация Фридрих Еберет България и бе на тема “Справедлива адаптация на пазара на труда към новите предизвикателства на дигиталната икономика”. Представени и обсъдени бяха доклади, свързани с дигитализацията, условията на труд, изкуствения интелект, дигиталния капитализъм, заетостта, миграцията от града към селото и др.

Димитров засегна проблема с използването на изкуствен интелект при управлението на хора, като подчерта, че все повече големи международни компании вече използват такъв. „Как алгоритмичният мениджмънт ще управлява хора – назначава, оценява, разплаща и уволнява, без човек да наблюдава и да контролира? Като синдикати трябва да адресираме проблема и това да не се допуска. Трябва да има човешки поглед върху процеса. Може да се окаже, че оценката на изкуствения интелект е точно обратната на тази, която човек би направил, и това е свързано най-вече с нашата човешка същност“, посочи президентът на КНСБ.

Той посочи, че конфедерацията се стреми да инвестира и насърчава изследователската и аналитичната част, за да може ИССИО да се развива, разраства и утвърждава. Така нашите аргументи и послания да бъдат мотивирани и подплатени с конкретни данни, изтъкна Димитров.

Трябва да подготвяме специалисти за тези професии на бъдещето, които в момента идентифицираме като важни, каза проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, заместник-ректор по учебната дейност на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), която също взе участие в конференцията. „Живеем във века на информационното общество. След пандемията от COVID-19 ние се сблъскваме и с нови предизвикателства. Някои професии отмират, а други набират изключително голяма скорост. Наша обща задача е да набележим тези важни цели, мерки и механизми, които ще ни помогнат по-добре да управляваме изкуствения интелект, а не да се страхуваме от него“, посочи проф. Александрова-Бошнакова. Тя поздрави ИССИО и Фондация Фридрих Еберет България за това, че са привлекли млади учени, които да подготвят доклади върху темите, свързани с дигитализацията.

Дигиталното развитие трябва да е за хората, не само за бизнеса, посочи Калина Дренска от ФФЕБ. Тя отбеляза, че дигиталните технологии напредват изключително бързо и увери, че от Фондация Фридрих Еберт България подкрепят всяка инициатива, свързана с изследване на дигиталните технологии и дигиталния пазар, които да допринесат за по-доброто им разбиране и вкарването им в приемлива рамка, така че условията на труд да останат човешки.

Директорът на ИССИО Любослав Костов представи доклад “Икономика на популизма и дезинформацията в новата технологична революция” и подчерта актуалността на проблема с популистките послания и недостоверната и подвеждаща информация.

Всички доклади ще бъдат публикувани в сборник. Представянето им на конференцията днес можете да видите тук.