Нова синдикална организация бе учредена в КСУД “Вълшебство”, Велико Търново

Нова синдикална организация бе учредена днес, 28 юни, в КСУД “Вълшебство “, гр. Велико Търново. Тя е към Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации-КНСБ.

На учредителното събрание присъстваха 8 души. За председател на синдикалната организация бе избрана Марияна Делиева, а за секретар – Мариела Димитрова.

На събранието присъстваха Анна Белева, главен секретар но ФНСДУО, Васил Тодоров, областен координатор на КНСБ във Велико Търново и екипът на Регионалния съвет.

Поставени бяха въпроси, свързани със структурата, състава и функционирането на новата синдикална организация, както и възможностите и придобивките, които предлага членството в синдиката.