Федерация Лека промишленост и ФНСМ участваха в конференция на IndustriALL Global в Кейптаун

От 18 до 22 юни в Кейптаун, ЮАР, се проведе междинна конгресна конференция на IndustriALL Global с участието на над 600 делегати от целия свят.

Представители от България на индустриалните работещи бяха Цветелина Милчалиева, председател на Федерация Лека промишленост, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ и Георги Господинов, председател на синдикалната организация на КНСБ в “Мини Марица изток”.

По време на конференцията бяха организирани няколко ключови мероприятия: женски комитет, заседание на Изпълнителния комитет на организацията, съвместна конференция, на която в четири панела бяха дискутирани справедливият преход, нарастващите неравенства в световен мащаб, изграждането на по-голяма синдикална плътност и синдикално взаимодействие по веригите за доставки на мултинационалните компании.

На заседанието на женския комитет, в което взе участие председателят на ФНСОЛП, бе проведена дискусия за липсата на видимост на жените в синдиката и на тези, които са на ръководни позиции, както и за продължителната борба за равенството между половете. Голяма част от жените споделиха, че за съжаление много често се сблъскват със стереотипа, че са неспособни да заемат лидерски позиции.

На 19 и 20 юни на проведено заседание на Изпълнителния комитет, като титулярен член за Европа взе участие Цветелина Милчалиева, а в общата дискусия се включиха Валентин Вълчев и Георги Господинов. Обсъдени бяха отчетът за дейността на организацията от последния Изпълнителен комитет през ноември 2022 г., подробен доклад по сектори относно осъществените взаимодействия, глобални тенденции и синдикална реакция със сключване на редица значими споразумения в сектори като автомобилостроене, мини, диаманти, производство на бижута, електроника, текстил и облекло, механика, пластмаса, хартия и гума, химическо производство и енергетика. Докладът обхваща двугодишния период от проведения последен Конгрес и подробно разглежда организираните кампании, синдикализацията, бъдещето на труда, безопасността и здравето при работа, справедливият преход, женската и младежката активност.

Изпълнителният комитет единодушно отправи призив за мир и социална справедливост. Направени бяха изказвания относно породените глобални кризи в следствие на войната в Украйна, водещи след себе си увеличаване на неравенствата, продоволствена криза, климатични бедствия и все по-силно погазване на правата на работещите в глобален аспект. Изпълнителният комитет призовава за изтегляне на руските войски и за възстановяване на териториалната цялост на Украйна, като за целта да бъде направена кампания за солидарност, социална справедливост и мир, насочена към украинските синдикати. Повече от 47% от енергийните доставки на Украйна са нарушени от Руските сили от началото на инвазията.

На проведената след това конгресна Конференция, организирана в четири панела, лидерите на основни членове на IndustriALL направиха обръщения и изразиха необходимостта от незабавно приспособяване към справедливия преход и свързаните с това борба с неравенствата, изграждането на глобална солидарност, взаимодействие с правителствата и работодателите за изграждане на прогресивен модел на заплащане и подсигуряване на мирна работна среда за всички работещи. В панела за справедлив преход участниците дискутираха как планират да бъде осъществен на практика, за кого се отнася и по какъв начин вече засяга работещите. Поставен бе акцент върху определянето на дисбаланса на прехода, по какъв начин и дали засяга различно мъжете и жените. Дискутиран бе и справедливият преход в колективното трудово договаряне.

В панела, касаещ неравенствата, големите европейски и световни синдикати споделиха необходимостта от съвместни политики, насочени към мигрантите и тяхната експлоатация. Обсъдени бяха и въпросите за минималната работна заплата, индустриализацията на държавите и необходимостта от постепенно затваряне на местни производства, дали и как се спазват Конвенциите на МОТ, ратифицират ли се и споделената тревога от това, че все повече от работещите се вслушват в популистки и фашистки послания. Италианските синдикати обявиха, че от 7 до 10 юли предстои стачка на работещите в металоиндустрията. Дискутирана бе как да бъде изразявана международната солидарност към стачкуващите синдикати по цял свят.

В панела за организиране на работещите по веригата за доставки на мултинационалните компании бе акцентирано върху Директивата за дружествената отговорност към брандовете,  кампаниите и ресурсите необходими за изграждане на пълен капацитет за организиране на работещите по веригите за доставки, глобалното притежание на богатствата и преразпределението им от мултинационалните компании. Към днешна дата все още 50 от най-големите мултинационални компании в света назначават само 6% от работната сила директно по веригите на стойността, останалите заети са прикрито назначени. Най-големите корпорации владеят 60 процента от глобалната продукция, транспорта и услугите през техните вериги за доставки. Законодателната рамка е един от малкото инструменти, които способстват за постигане на достойни условия на труд по веригите за доставки и един от най-добрите примери за това са глобалните международни споразумения. Други инструменти могат да бъдат транснационално колективно договаряне, изграждане на синдикални мрежи за мултинационални компании за споделяне на информация от стратегическо значение.

Изпълнителният комитет взе решение конгресът след две години да се проведе в Сидни, Австралия по покана на местните синдикати, членове на IndustriALL Global.