Работна среща за социалния диалог в земеделието и храните се провежда в София

Федерацията на независимите синдикати от земеделието участва днес и утре в международна работна среща, организирана от Европейската федерация на профсъюзите на храните, земеделието и туризма (EFFAT) и Фондация Фридрих Еберт България.

Темата на форума е “Укрепване на капацитета за изграждане на силен социален диалог за справяне с бъдещите предизвикателства и нарасналата криза с разходите за живот в Югоизточна Европа”. Фокус на дискусията са Директивата за адекватни минимални работни заплати, засилването на социалния диалог и колективното договаряне.

На среща се събраха представители на синдикатите от Регионалния съвет за солидарност и подкрепа в Югоизточна Европа – Sindikat PPDIV Хърватия, Sindikat Ppdicg Черна гора, FNS Ceres Румъния, FSA Terra Румъния, GS PPI Nezavisnost Сърбия, Pro-Agro Trade union Сърбия, KZI Словения, Toleyis Турция, ФЗГС към КТ “Подкрепа” и ФНСХВП към КНСБ България.

Европейската федерация е представена от генералния ѝсекретар Кристиян Брагасон и Иван Иванов, политически секретар на сектор Земеделие към ЕФФАТ.

От ФНСЗ за категорично, че спешно са необходими политика по доходите в България и в региона, възстановяване на колективното договаряне по сектори и браншове, достъп до синдикализация на работещите в секторите от фермата до трапезата.