Две нови синдикални организации към ФНСДУО бяха учредени в Горна Оряховица

Две нови синдикални организации към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации бяха учредени днес, 11 юли – при Кризисен център и Социална услуга “Приют”, гр. Горна Оряховица.

На провелите се две учредителни събрания бяха определени и ръководните органи на организациите. За председател на СО при Кризисен център бе избрана Антония Трифонова, а при Социална услуга “Приют” – Емилия Иванова. За  секретари бяха избрани съответно Мария Христова и Надежда Драмбозова.

На събранията присъстваха Васил Тодоров, областен координатор на КНСБ-Велико Търново, и екипът на регионалния съвет на конфедерацията.

Обсъдени бяха въпроси, свързани със структурата, състава и функционирането на новите СО, както и възможностите и придобивките, които предлага членството в синдиката.