ФСЗ подписа Колективен трудов договор в „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс”

Федерацията на независимите синдикати в здравеопазването подписа Колективен трудов договор в „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД.

Той надгражда постигнатите договорености и предвижда по-добри показатели за възнагражденията и за условията на труд. Колективният договор е със срок от две години.