КНСБ и кметът на София Йорданка Фандъкова обсъдиха изпълнението на Споразумение за сътрудничество

Общата оценка е, че споразумението за сътрудничество между кмета на София Йорданка Фандъкова и КНСБ в по-голямата си част е изпълнено. Много проблеми бяха решени в сферите на здравеопазването, образованието, културата, транспорта, както и с “Топлофикация София” и “Софийска вода”. Остават и немалко неразрешени. Но категорично може да се каже, че диалогът между конфедерацията и Столичната община е постоянен и с качество, което дава резултати.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на провелата се днес среща с кмета на София Йорданка Фандъкова, на която беше отчетен напредъкът по изпълнението на подписаното на 8.10.2019 година “Споразумение за сътрудничество между Йорданка Фандъкова, кандидат-кмет в Избори 2019, и КНСБ”. На събитието присъстваха и зам.-кметът на столицата по направление “Финанси и здравеопазване” Дончо Барбалов, както и председатели на основни членове на конфедерацията.

“За съжаление, не успяхме да институционализираме този диалог”, каза още Димитров, припомняйки за клаузата за съставяне на Общински съвет за тристранно сътрудничество.

Заедно поехме ангажимента да намерим начин за запазване на кадрите в столичния обществен транспорт и да гарантираме ръст на заплатите и той бе осъществен с ежегодно увеличение с 10% на работещите в транспорта. Така кадрите бяха запазени, а незаетите работни места бяха запълнени. Успяхме да договорим увеличение на възнагражденията на две стъпки тази година с по 150 лева – от 1 март и от 1 септември, коментира президентът на конфедерацията.

По думите му споразумението е изпълнено и по отношение на клаузите, свързани с “Топлофикация София” и “Софийска вода”, където е прекратена дългогодишна антисиндикална практика. Най-големи успехи той отчете в секторите на образованието и здравеопазването.

Председателят на НСФЕБ Марина Митова коментира клаузите в споразумението, свързани с разрешването на казусите в “Топлофикация София”. “Нашата оценка е за пълно изпълнение на ангажиментите, особено по отношение на условията на труд и БЗР”, каза тя. Митова подчерта и спазването на ангажимента дружеството да не бъде приватизирано, както и членството му в браншовата камара на енергетиците, благодарение на което работещите в него се възползват от БКТД. “Надявам се това да остане обща борба, защото тя има значение за енергийната система на България. Проблемите се решават с диалог, а той вече е постоянен”, каза Марина Митова.

“Социалният диалог в “Софийска вода” се подобри след промяната на ръководството и се премахна порочната практика при сключване на колективен договор хората да не се включват към синдиката, а да се присъединяват към КТД, възползвайки се от всички договорености. Заплатите бяха компенсирани с ръста на инфлацията, но предвид ниските им нива, се надяваме на повече”, каза зам.-председателят на НБС “Водоснабдител” Красимир Богоев. Той припомни, че в Бизнес плана за развитието на дружеството се предвижда ежегодно 15-процентно увеличение на работните заплати, като той не е отхвърлен от КЕВР. Синдикатът изразява надежди този ангажимент да бъде изпълнен от концесионера.

Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, подчерта проблема с изоставането в ръста на възнагражденията за общинските културни институти.

14 хил. са членовете на Синдиката на българските учители в София. Имаме чудесен КТД. Това каза председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Тя изтъкна две от договореностите – обезщетението в размер на една МРЗ при раждане на първо и второ дете, както и безплатните профилактични прегледи за рак на гърдата и на простата, което по думите ѝ е оказало голямо значение при лечението на заболели учители.

“Имаме най-добрия и развит предучилищен сектор”, заяви Такева. Тя посочи, че вече в 12 столични района няма проблем с обхвата при приема на деца от 4 до 6-годишна възраст.

Сред успехите, постигнато по споразумението, тя изтъкна и кадровото обезпечаване, развитието и квалификацията на педагогическите специалисти, като подчерта осигуреното обучение на медицински сестри в училищно и детско здравеопазване.

Сред останалите проблеми за решаване Янка Такева посочи ниските работни заплати на помощник-възпитателите, чиято заплата е определена на 120% от МРЗ. “Ще настояваме възнагражденията им да се увеличат до ниво от 140% от минималната заплата. В централните райони на София липсват кадри, а това е високо квалифицирана извадка от предучилищния сектор”, каза председателят на СБУ.

Янка Такева връчи на кмета на София Йорданка Фандъкова златния медал на Синдиката на българските учители.

Зам.-председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването Слава Златанова също изказа своята благодарност за добрия диалог със Столична община. Сред постигнатите успехи по Споразумението е увеличението на работните заплати на медицински специалисти с 37% и КТД, в които са договорени добри условия на труд и БЗР, изплащането на 7 брутни заплати преди пенсиониране и др. “Общината полага много грижи за здравеопазването в детските заведения”, подчерта Златанова.

Д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ, благодари за доброто отношение на общината към училищното и детско здравеопазване. “Сестри от болничната сфера напускат работните си места, за да работят в УДЗ”, изтъкна той.

“Няма година с пропуск в ръста на доходите”, каза председателят на ФНСДУО Кръстьо Боянов. Що се отнася до проблеми на ниво условия на труд, той заяви, че те винаги са били решавани чрез Столична община.

“Благодаря от сърце за Вашето доверие и за партньорството. За мен това беше изключителна отговорност. Когато се сблъскваме с предизвикателства, откриваме работещи решения. Вярвам, че в повечето сектори сме открили правилния път. Социалният диалог с КНСБ е ключов. Той помага да използваме огромния капацитет на Вашите екипи”, каза Йорданка Фандъкова. По думите ѝ последният мандат не може да се сравни с никой друг. “3 месеца след подписването на Споразумението започна пандемията от Ковид-19, но винаги сме намирали начин да поддържаме диалога”, каза Фандъкова.

Липсата на бюджет е ключова пречка за много дейности, посочи още тя. “Поех ангажимент за увеличение на заплатите в сектор “Култура”. Това ще бъде възможно след приемането на бюджет 2023. Бюджетът на Столична община ще бъде разгледан 20 работни дни след приемането на държавния.

Кризите се отразиха много тежко в сферата на транспорта, смята Фандъкова. Тя благодари на Пламен Димитров за предложението за тригодишно споразумение в сектора, поради което увеличението на работните заплати в него започна изпреварващо преди кризите, с цел запазване на заетите. Според нея има нужда от продължаване на тази политика.

“Инвестициите, които правим в сектора на образованието са огромни – основно в строителството на бази и модернизация. Предстои 15 района в София да бъдат с решен проблем относно недостига на места за деца от 3 до 6 години. Инвестиции се правят и в STEM центрове и кабинети”, каза кметът на столицата.

Фандъкова изтъкна и че във всяко училище в столицата са осигурени медицински сестри, което се дължи на увеличението на възнагражденията през последните две години.

Тя коментира и темата за социалните дейности в общината. “Над 100 са социалните услуги в СО”. Остават трудностите с ниските заплати на работещите в тях, каза още Фандъкова, и поздрави КНСБ за усилията за решаването им.

“Въпреки кризите и липсата на бюджет, успяваме да продължим с изпълнението на Споразумението. Пожелавам КНСБ като организация да бъде все така мъдра и настоятелна. Успяваме, защото сме заедно”, каза още Йорданка Фандъкова.