В Русе бе подписан КТД за работещите в общинската администрация

Колективен трудов договор за работещите в общинска администрация Русе бе подписан от кмета на града Пенчо Милков.

Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова благодари на ръководството на общината в лицето на кмета, като подчерта добрите договорености, които са постигнати, конструктивния диалог с работодателя и припомни на участниците факта, че в Общинската администрация не е имало синдикати и не са били подписвани колективни трудови договори от дълги години.

Изразена бе готовността на КНСБ бъдещите партньорски отношения да намерят своето естествено продължение и чрез обученията, които синдиката предлага на своите членове, и които ще им служат при изпълняване на служебните им задължения.

Сключеният КТД  е по проект на синдикалната организация на КНСБ, изготвен с експертната помощ на Регионалния съвет – Русе и ФНСДУО.

Чрез него се регламентират трудовите, служебните, осигурителните и синдикалните права на служителите, страна по документите. Сред договореностите са допълнителен платен годишен отпуск, отпуск за майките с две и повече деца, отпуск при непреодолими събития като пандемии и енергийни кризи, допълнителен платен отпуск за родителите на първокласници за първия учебен ден, защита при съкращение на служителите, на които им предстои придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в следващите две години. Освен това работодателят ще осигурява средства за работно и представително облекло, както и средства за корекция на зрението.