Окончателно: Бюджет 2023 гарантира поисканите от КНСБ 1,1 млрд. за увличение на заплатите в обществения сектор

Поисканите още през ноември 2022 година от КНСБ 1,1 млрд. лв. за ръст на заплатите в обществения сектор вече са гарантирани с окончателно одобрения от Народното събрание Бюджет 2023 г.

Конфедерацията отстоя искането си за политика по доходите, която да компенсира изоставащите от натрупаната инфлация възнаграждения на всички, на които плаща правителството.

И в първоначалния проект на финансовата рамка на държавата бяха залегнали предложенията на конфедерацията и нейните основни членове за:

 • Нарастване на средствата за делегираните дейности в началното, основно и средно образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната заплата за страната. Предвидените средства за увеличение на заплатите на учителите са общо 465 млн. лв. За възнагражденията на непедагогическия персонал са заложени 59 млн. лв. 
 • 56 млн. лв. за възнаграждения на лицата от академичния състав в държавните висши училища, от които 40 млн. лв. за осигуряване увеличението на възнагражденията на академичния състав от 2022 г. в пълен размер и 16 млн. лв. за допълнително увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август тази година. Освен това и 20,5 млн. лв. за увеличение на средствата за възнаграждения на персонала в ДВУ до 10% за тези, които не са получили увеличение през 2022 г.;
 • 32,5 млн. лв. за възнаграждения на учените от Българската академия на науките, в т.ч. 26,7 млн. лв. за осигуряване на увеличението на трудовите възнаграждения на учените от БАН от 2022 г. в целогодишен размер и 5,8 млн. лв. за допълнително увеличение на възнагражденията на учените, считано от 01.08.2023 г
 • Увеличение на разходите за персонал с 10% за структурите, които не са получили такова увеличение през 2022 г. За тази мярка са заделени 70 млн. лв.
 • Допълнителни средства за ръст на заплатите в общинските администрации с 15% или допълнително 90 млн. лв.

Към предвидените общо 772 млн. лева за вдигане на възнагражденията КНСБ настоя за допълнителни средства за увеличение на доходите в секторите, които не са получи компенсация заради високата инфлация през последните години. Конфедерацията поиска още поне 305 млн. лева за работещите в бюджетната сфера чрез намаляване на предвидените нереалистично високи капиталови разходи в размер на 8,2 млрд. лв.

Високото напрежение сред работещите доведе до поредица от протестни акции през този месец под надслов “За справедливи доходи в бюджет 2023 и защита на трудовите права на работещите”. Те се проведоха пред сградата на Народното събрание между двете четения на бюджета и в тях се включиха стотици работещи в БНР, НАП, НОИ, Държавна агенция “Архиви”, културните институти, “Национално тол управление”, “Пожарна безопасност и защита на населението”, Изпълнителната агенция “Борба с градушките”, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, “Напоителни системи”, БАБХ, Селскостопанската академия, Изпълнителната агенция по горите и др.

КНСБ връчи своите искания на депутатите от различни парламентарни групи, които ги внесоха като предложения за изменение на проектозакона за бюджета между двете му четения. „Оптимист съм, че народните представители чуват исканията на хората. Те целят да покрият инфлацията“, каза след проведените срещи с “Продължаваме промяната-Демократична България”, ДПС, ГЕРБ-СДС и “БСП за България” президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Почти всички искания на КНСБ след внасянето на проектозакона за бюджета в парламента бяха изпълнени при финалното му гласуване вчера и днес. Той предвижда допълнителни 333,115 хил. лв. за увеличаване на възнагражденията:

 • Основните заплати на персонала в системата на МВР се увеличават с 10% от 1 август, а някои длъжности ще получат допълнително увеличение със 100 лв. За целта се заделят поисканите от конфедерацията 150 млн. лв.;
 • С 20% се вдигат от 1 август заплатите в Центровете за спешна медицинска помощ и в Регионалните здравни инспекции. За целта се отпускат 30 млн. лв.
 • Заплатите в НАП и Агенция Митници ще бъдат актуализирани с 25 млн. лв.
 • С 15% се увеличават възнагражденията в НОИ, като за целта са предвидени 7,83 млн. лв.
 • За увеличаване на заплатите в ДАНС се отпускат 5,7 млн. лв.;
 • За Държавна агенция “Технически операции” – 3,7 млн. лв.;
 • С 8,325 хил. ще бъдат увеличени заплатите на работещите в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”;
 • За персонала в Главна дирекция “Охрана” са предвидени 2,725 хил.
 • Българското национално радио получава 1,5 млн. лв. за ръст на заплатите от 1 август. Заедно с първоначално предвидените 3,4 млн. лв. повече спрямо бюджета на общественото радио за 2022 г., сумата за ръст на възнагражденията е общо 4,9 млн.;
 • За увеличение на заплатите в БАБХ са одобрени 6 млн. лв.
 • 2 млн. допълнително се предвиждат за ръст на възнагражденията в Изпълнителната агенция по горите;
 • За вдигане на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия са предвидени 3 млн. лв.
 • 1,572 хил. се отпускат за финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело чрез увеличаване с до 8% на стандартите за финансирена, включително за възнагражденията на персонала.
 • 10,763 хил. са за подкрепа на музеите, галериите и регионалните библиотеки чрез увеличение с до 8 на сто, а на читилащата – с до 4 на сто, на показателите на стандартите за финансиране, включително за възнагражденията на персонала;
 • 75 млн. лв. се предвиждат за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на отбраната от 1 август.

Подкрепено бе и предложението на Синдиката на българските учители за средства за храна на децата в предучилищното и училищното образование и за разходите за транспорт на педагогическите специалисти. Депутатите гласуваха за целта от бюджета да бъдат заделени 15 млн. лв.