КНСБ заклеймява всички форми на насилие

Поредните случаи на проявена жестокост – спрямо 18-годишно момиче в Стара Загора и френски гражданин в Поморие, поставят отново в обществения фокус проблема с насилието и бързите и ефективни действия на отговорните институции, призвани да защитават човешките права, личната сигурност и неприкосновеност.

КНСБ заклеймява всяка форма на насилие в личния, трудовия и обществения живот и призовава органите на реда и правораздавателната система за навременни мерки, строгост и ефективно прилагане на законите. Конфедерацията е разтревожена от закъснелите действия на институциите, мащабите на различните прояви на насилие и очевидното усещене за безнаказаност, което често стои в основите му.

Безкомпромисните и навременни действия на всички отговорни институции са гаранция за правилното функциониране на обществото. КНСБ апелира за нулева толерантност към насилието!