Младежкият център към ФНСОЛП изгради кът за децата от Центъра за специална образователна подкрепа в Сливен

По инициатива на Младежкия център към Федерация Лека промишленост (ФНСОЛП) бе направен кът  – изнесена класна стая, за почивка и дейности за децата от ЦСОП  ‘‘Власаки Щуманов‘‘ (Център за специална образователна подкрепа) в гр. Сливен.

Младежите изработиха и боядисаха маси и пейки от дървени пелети, които монтираха на подходящо пространство в двора на училището.

Младежкият център към федерацията прави жест към децата за втори път, след като преди Коледните празници миналата година ги зарадва с подаръци и внимание.

Инициативата продължи с посещение в единствения в България Музей на текстилната индустрия, гр. Сливен, където младежите се запознаха с историята на текстила.