Огнян Атанасов пред БНР: Мерките за създаване на работни места да са приоритет в плановете за справедлив преход

Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов коментира пред БНР публикуваните през тази седмица за обществено обсъждане актуализирани териториални планове за справедлив преход за Стара Загора, Перник и Кюстендил.

“Предложеният вариант е значително подобрен и конкретизиран, но продължава да не е обвързан с Плана за възстановяване и устойчивост, Интегрирания план за климат и енергетика и липсващата енергийна стратегия. Водещ трябва да е Интегрираният план, който е единственият документ, приет от ЕК, с конкретни числа по отношение на бъдещето на въгледобива”, посочи Атанасов и подчерта, че липсва яснота дали се водят преговори с ЕК за отпадане на изискването за намаление на 40% на въглеродните емисии от енергетиката през 2026 г. в сравнение с 2019 г.

“Териториалните планове не са обвързани с изпълнението на тази цел, но се коментира очакване за силно намаление на производството на електроенергия. Трябва да се посочи една национална цел и план за запазване на мощностите в комплекса “Марица изток” от 2000 мгвт към 2030 г. Само така може да се планира социална, ремонтна и прозводствена програма на дружествата”, каза още вицепрезидентът на КНСБ.

Той обясни, че от териториалните планове е отпаднало това, срещу което КНСБ реагира – конкретика с години и числа колко работници ще бъдат освободени. “Посочва се, че ще бъдат засегнати еди-колко си работни места, но трябва да бъдат отворени нови не само за енергийно производство, но и за подготовка на прехода”, каза Атанасов.

В плановете е описано създаването на предприятие Конверсия на въглищните региони до края на 2030 г. За района е голямо предизвикателство пренасочването към нови работни места и настояваме да се даде приоритет на мерките за предварително създаване на работни места и осигуряване на избор на работещите, категоричен бе веципрезидентът на конфедерацията.

По думите му предприятието за конверсия вероятно ще бъде създадено до края на тази година, като то няма да се занимава само и единствено с рекултивация на терените, по-точната дума е трансформация. Идеята е към него да се пренасочат хора, които вероятно ще отпаднат заради намаление на въглищното производство до 2030 г. Те ще запазят всички права, свързани с трудовия им стаж, пенсиониране. “Настояваме да бъде направено така, че да се позволява движение на работната сила, когато се налага увеличение на производството на електроенергия. Това ще даде възможност за гъвкавост на работа на енергийните централи”, каза още Атанасов. Той открои като пропуск на териториалните планове, че не е посочено как ще се финансира предприятието.

Като най-напреднал проект Атанасов посочи този за картографиране на уменията на работещите в засегнатите региони. “По наше предложение беше разработена карта на уменията. Трябва да се осигурят средства за незабавно стартиране проекта, това е една дейност, която има одобрението и на ЕК”, подчерта още той.

Плановете трябва да бъдат изпратени в ЕК до края на септември, за да може обсъждането и одобрението им да приключи до края на годината и да се използват предвидените средства, които да бъдат насочени основно към хората в тези региони.

Цялото интервю може да се чуе тук