10% ръст на заплатите и месечна добавка от 175 лв. за работещите в ГДИН

С 10% ще бъдат увеличени от 1 август възнагражденията на работещите по трудови правоотношения в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. Ръстът бе договорен от Синдиката на работещите в местата за лишаване от свобода към ФНСДУО-КНСБ с ръководството на ГДИН.

Работещите в системата ще получават и месечна добавка към възнагражденията в размер на 175 лева.

За увеличение на заплатите в дирекцията към Министерството на правосъдието в бюджета за 2023 година бяха одобрени 8,32 млн. лв.