Договорено бе увеличението на заплатите в Селскостопанска академия

Основните трудови възнаграждения на академичния състав в Селскостопанска академия се увеличат със 17% от 1 август, а на всички други служители – с над 15 на сто. Това се споразумяха на 11 август председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието Валентина Васильонова и председателят на ССА проф. д-р Мартин Банов.

В резултат на протестните действия и усилията на ФНСЗ и КНСБ бюджетът на Академията за тази година бе увеличен с 3 млн. лв. След окончателното приемане на финансовата рамка на държавата за 2023 г. в края на юли федерацията започна процедура по преговори за увеличение на работните заплати в ССА.

След близо двуседмична комуникация, няколкодневни преговори и обстойно разглеждане на предложенията от страна на ФНСЗ и ССА, в духа на добрия социален диалог и с ясното разбиране, че всички работещи в академията са значими и трябва да бъдат достойно оценени, бе постигнато споразумение. Новите основни работни заплати по длъжности са подробно разписани в Приложение 3 , неразделна част от БКТД.

Сключено бе и Допълнително споразумение, с което се договори увеличение на допълнителното месечно възнаграждение за по-висока лична квалификация. Така наречените  “докторски” са увеличени със 70 лв. за професор и с 50 лв. допълнително за по-ниските степени.

В преговорния екип от ФНСЗ участваха Валентина Васильонова, доц. Николай Марков и Антоанета Янчева, а от ССА проф. д-р Банов и Яна Михайлова.