Молебен за здраве бе отслужен по случай Деня на миньора

Тържествен молебен за здраве на всички работещи в минерално-суровинната индустрия на България бе отслужен в катедрален храм “Света Неделя” в столицата по случай днешния Ден на миньора. На 18 август православната църква отбелязва Успението на Св. Иван Рилски, определен за патрон на професионалния празник на всички въглекопачи, рудодобивници, специалисти и служители от геоложките проучвания, от научните и проектантските институти от бранша.

На молебена присъстваха вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев, ръководствата на Българска минно-геоложка камара – председателят на Управителния съвет инж. Драгомир Драганов, почетният председател проф. дтн инж. Николай Вълканов, изпълнителният директор доц. д-р инж. Иван Митев, на Научно-техническия съюз по минно дело и геология и индустриалните организации в България.

След молебена празникът бе отбелязан с национално честване в София Хотел Балкан”, организирано от браншовите камари и синдикални организации в сектора. На него присъстваха и министърът на енергетиката Румен Радев, зам.-министри от редица ведомства, депутати, и. д. изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Христо Етрополски, изпълнителният директор на Агенцията по горите Стоян Тошев, областни управители и кметове, представители на дипломатическите мисии на Австрия и Казахстан и др.

От името на ръководството на КНСБ и на президента на конфедерацията Пламен Димитров Тодор Капитанов поздрави работещите и предприятията в сектора за професионализма и високите резултати. По думите му те се дължат на добрия мениджмънт и преди всичко на неуморния труд на всички заети – въглекопачи, рудодобивници, проектанти, геолози. Капитанов подчерта, че мисията на синдикатите е да защитават интересите на работещите и ще продължават да настояват за повишаване на възнагражденията и за по-добри условия на труд. Предвид динамичната политическа и икономическа ситуация в страната, социалният диалог трябва да продължи да бъде на високо ниво. Необходимо е да бъдем единни за постигането на справедлив зелен преход, подчерта още вицепрезидентът на КНСБ.

На събитието бе посочено, че средната годишна работна заплата на заетите в отрасъла през 2022 г. е 28 488 лв., като увеличението спрямо 2021 г. е с 10%. Заплащането в барнша се запазва високо – 40% над средното за страната и е на четвърто място от икономическите дейности след IT сектора, финанси и енергетика. С най-високи възнаграждения в бранша са работниците и служителите в подоотрасъл Рудодобив, а с най-ниска са в Добив на неметални материали и суровини.

Общо наетите лица в добивната промишленост през 2022 г. са 19 102 души. 75 на сто от тях са заети в големите предприятия. Добивът на полезни изкопаеми през миналата година се увеличава с 8 на сто на годишна база до 126,6 млн. тона. Общата нетна стойност на произведената продукция по предварителни изчисления на БМГТ е за близо 4,2 млрд. лв., което е годишен ръст от 13 процента и достига най-високото си ниво за последните 10 г.

По случай празника на 17 август в “Мини Марица-изток” бе организиран Ден на отворените врати за деца и възрастни. Днес бе отслужен тържествен водосвет, след което се проведе спортен празник с отбори от “Мини Марица-изток” ЕАД  и от ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД.