С 22% се вдигат заплатите в Спешна помощ, с 20 на сто в здравните инспекции

С 22% се увеличават възнагражденията по категории персонал в Центровете за спешна медицинска помощ, а в Регионалните здравни инспекции – с 20 на сто.

Това бе договорено на провелото се днес заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в “Здравеопазването”, свикано по инициатива на Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

КНСБ настоя в приетия в края на юли бюджет за 2023 г. да бъдат предвидени допълнителни средства за увеличение за заплатите в Спешната помощ и в здравните инспекции. Искането бе подкрепено от депутатите и за ръст на възнагражденията от 1 август бяха предвидени 30 млн. лева.

На 10 август с писмо до министъра на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков председателят на ФСЗ д-р Иван Кокалов поиска свикване на Отрасловия съвет, на който да бъдат обсъдени правилата за разпределение на основните заплати в ЦСМП и РЗИ.

На заседанието днес беше поет ангажимент в кратък срок да започнат преговори за нов Колективен трудов договор 2024 г. Страните се договориха на отделен Отраслов съвет за тристранно сътрудничество да бъдат обсъдени приоритетите в здравеопазването.

За председател на Отрасловия съвет бе избран зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.