Нова синдикална организация бе учредена в център за обществена подкрепа в Нови пазар

Нова синдикална организация бе учредена в КСУ ЦОП “Хаячи” в гр. Нови пазар. Непосредствено след това в центъра за обществена подкрепа бе подписан и колективен трудов договор.

Председател на СО е Венета Иванова.

В КТД бяха договорени платен годишен отпуск в завишен размер, професионалния опит и стаж и други придобивки.

Областният координатор за Шумен Радостин Павлов изказа благодарност на председателя на сдружението Мюзеям Али за конструктивния диалог и експресната работа по договарянето на колективния договор.