ФНСЗ излиза на протест с искане за по-високи заплати в ИАБГ и ИАРА

Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ ще проведе в петък, 1 септември, протестен митинг на работещите в Изпълнителна агенция „Борба с градушките”  (ИАБГ) под надслов „Не вярваме, че НЯМА ПАРИ за УВЕЛИЧЕНИЕ на ЗАПЛАТИТЕ в Изпълнителна агенция „Борба с градушките” и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури”!”.

От 7:00 ч. протестиращите ще се съберат, за да блокират възлово кръстовище на пътя между Пловдив и Хасково в близост до с. Поповица (републикански път I 804 и ул. №2 при с. Поповица).

Работещите в двете агенции настояват за увеличение на заплатите с 15% и незабавна среща с министъра на земеделието Кирил Вътев за обсъждане на възможност за ръст на възнагражденията за ИАБГ и ИАРА.

ФНСЗ и нейните синдикални структури не може да останат безучастни и примирени с несправедливото и двойствено отношение към работещите специалисти на терен в системите с най-ниски заплати в МЗХ, което води да ескалация на напрежението между различните звена, обслужващи сектора и изпълняващи секторните политики.

Въпреки активните преговори, множеството становища и писмени предложения, които федерацията предостави на всички отговорни и заинтересовани страни, засилената публичност и обществена дискусия за ниските работни заплати в системата на борба с градушките, тежките условия на труд и сериозната отговорност при изпълнение на трудовите задължения, мащабната позитивна синдикална кампания #Синдикалната Шатра #КНСБ пред парламента, именно за ИАБГ по време на дебатите по бюджета за 2023 не бе предвидено увеличението, за което работещите настояваха.

Бе събраната подписка от над 750 души, работещи на терен в агенциите ИАБГ и ИАРА, с подкрепата на синдикалните ни структури от останалите системи в МЗХ, сдружени във ФНСЗ към КНСБ, с която се взе решението за предприемането на протестни действия.

Работещите и служителите в ИА „Борба с градушките” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са синдикално сдружени и представени във Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ. Те изразяват своето огромно разочарование и категорично несъгласие с така гласувания Бюджет на Р. България за 2023 г. и отказа да бъдат увеличени работните заплати на 997 работещи специалисти на терен в борбата с градушките и на 220 работещи специалисти на терен в ИА по рибарство и аквакултури.

Всички финансови анализи на ФНСЗ и КНСБ показаха и доказаха, че Бюджет 2023 разполага с достатъчно ресурси за увеличаване на трудовите възнаграждения в редица изоставащи икономически сфери и дейности. Сред тях най-ярки бяха именно изоставащите във възнагражденията изпълнителни агенции на МЗХ, особено ИА „Борба с градушките” и  ИА „Рибарство и аквакултури”. Работещите в тези агенции на терен са с най-ниските заплати – средната работна заплата е между 1000 и 1100 лева. Същевременно работата е на терен, високорискова, от стратегическо значение за икономиката и пряко свързана с климатичните промени и сигурността на хранителната верига.

От Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ алармират за пореден път, че без увеличение на трудовите възнаграждения в ИАБГ и ИАРА ще се стигне до каскада от още протести, включително и ефективни стачни действия на работните места, което би застрашило градозащитата през настоящия сезон в месеците, когато предстоят активни метеорологични явления, а селскостопанската реколта още не е прибрана.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ изпълнява държавната задача по градозащита на страната чрез ракетен и самолетен способ и защитава 52 млн. дка площ, от които 22 млн. дка чрез ракетен способ и 30 млн. чрез самолетен способ. Освен организирането и провеждането на активни въздействия върху градови процеси, агенцията осигурява радиолокационен метеорологичен мониторинг на атмосферата над територията на Република България, събира, анализира и предоставя метеорологични данни, свързани с климата, атмосферните процеси и земеделската дейност от които се ползват различни ведомства.

Със своята дейност по тези комплексни задачи агенцията подпомага изпълнение на стратегическата цел за българското земеделие – опазване на земеделските площи, култури и продукция от неблагоприятни атмосферни явления, пряко свързана с националната и хранителната сигурност.

Икономическият ефект от дейността на агенцията е 167,930 млн. лв. за българската икономика.

В изпълнението на целите, задачите и дейностите агенцията разчита на 997 специалисти със специфични умения, професии и квалификация,  сред които са 789 ракетострелци и 208 специалисти техници, физици, инженери,  метеоролози. Всички те се изграждат с години, работят при тежки условия на труд в отдалечени и труднодостъпни места, а времето за вземане на решение и действие е в рамките на секунди.

Средната работна заплата в Агенцията е 1038 лв., брутната работна заплата на ракетострелците е 913 лв., исканото увеличение от 15 % (от 1 август) за всички е в размер на 1,3 млн. лева.

Ниските заплати на тези квалифицирани специалисти и специфичните условия на труд са причина за липса на хора, желаещи да работят в Агенцията, особено пък млади. Средната възраст на служителите в надхвърля 52 години, а всъщност голяма част от тях са на възраст над 60 години, т.е. в пред-пенсионна възраст. Естествено, в следващите няколко години системата ще изпитва остра липса на експертен персонал, което поставя на риск работата на системата.