Председателят на ФНСС Цветелина Иванова участва в международна конференция за социалните движения

Председателят на Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ Цветелина Иванова участва в дебат по темата за социалните движения и взаимодействието им със синдикалните структури по време на ежегодния фестивал Амфис във Валанс, Франция, който се проведе в периода 23-27 август.

В конференцията се включиха и синдикални лидери от Италия и Франция. Бе дискутиран въпросът за необходимостта от сближаване на синдикалните борби в международен план.

По време на фестивала бяха проведени редица конференции и дебати по различни социално значими теми,  съпътстващи ги културни събития, представяне на филми и вечерни концерти. Обсъдени бяха и теми, касаещи обществото и подготовка за бъдещи битки, свързани с промяна на законодателството във Франция.

Участието на инж. Цветелина Иванова бе по покана на Марина Межър, депутат от Европейския парламент, представляваща лявата партия на LFI-NUPES във Франция.

Председателят на ФНСС запозна аудиторията с историята на работническите организации в България и борбите им за базови трудови права – минимална работна заплата, осемчасов работен ден, трудово законодателство.

Разгледани бяха връзките между организираното гражданско общество и неправителствени организации със синдикатите в България – общи протестни действия и каузи.

Силно дискутирана бе темата за защитата на жените като работници и пълноправни членове на обществото. Бе споделена информация за дейността на Комисията към КНСБ за равнопоставеността, семейството, жените и децата и търсенето на политическа и гражданска подкрепа за ратифициране в България на Конвенция № 190 на Международната организация на труда за премахване на насилието и тормоза в сферата на труда.

Засегната бе темата за обединяването на синдикалните борби на международно ниво, което от своя страна изисква съвместни усилия, координация и комуникация между различни групи и движения. Сред заключенията от конференцията бе, че това може да се окаже сложен процес и ще отнеме години за постигане на конкретни резултати. Ключово е да се запази ангажиментът, отвореността за сътрудничество и вярата в смисъла на обединението в името на по-добро бъдеще за работниците и служителите в Европа и света.