Анекси за образованието и общинското здравеопазване бяха подписани в Благоевград

Днес, 1 септември, представители на синдикатите, работодателите и кметът на Благоевград Илко Стоянов подписаха анекси към Общинските Колективни трудови договори за системата на предучилищното и училищното образование и Общинското здравеопазване.

И двата анекса надграждат съответните отраслови КТД. В тях е включено увеличението на възнагражданията на педагозите с 15% и с 10% на непедагогическия персонал от 1 януари тази година, както и съответният ръст на основните работни заплати с 15 на сто на всички, работещи в Бюджетно звено „Дневни детски ясли и детска кухня“. Увеличенията влизат в сила със задна дата от 1 януари 2023 г.

Регионалният съвет на КНСБ в Благоевград благодари за конструктивния диалог и сближаване на позициите с кмета на общината по отношение на доходите на работещите в сферата на здравеопазването и образованието.