Отбелязваме 138 години от Съединението на България!

Днес отбелязваме 138 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

На 6 септември 1885 г. българският народ се изправя сам срещу несправедливото решение, наложено от Великите сили през юни 1878 г. с клаузите на Берлинския договор. С него България е разделена, а Източна Румелия става автономна област под властта на султана.

До Съединението се стига след народни бунтове в Панагюрище, Чирпан, Пазарджик, Голямо Конаре и други селища в Южна България.

138 години по-късно датата 6 септември е символ на единството, решителността и борбата ни за справедливост. Нека го следваме и в делата си в настоящето!

Честит празник, българи!