Иванина Янкова: Неплатените стажове крият риск от експлоатация

Неплатените стажове крият риск от експлоатация и поддържане на сивата икономика.

Това заяви вчера националният секретар на КНСБ и специалист по трудово право Иванина Янкова по време на конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”. Тя се осъществи под надслов “Неплатените стажове” и обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. Организатор на събитието бе Национален младежки форум в партньорство с Фондация Фридрих Еберт България.

Янкова бе и член на Управителния съвет на НМФ в периода 2017-2019 година.

Участие взеха представители на синдикати и институции, както и членове на младежки, граждански и работодателски организации.

Като част от програмата младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите споделиха добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум разказаха за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации презентираха добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Припомняме, че през юни тази година Европейският парламент гласува с голямо мнозинство за забрана на неплатените стажове. Докладът за качествени стажове включва призиви за директива на ЕС, която да въведе справедливо възнаграждение, съответстващо на минималната работна заплата, социално осигуряване и ясни цели за обучение и придобиване на знания.

Националният секретар на КНСБ подчерта същественото значение на младежките организации и на НМФ за придобиването на информираност относно трудовите, осигурителните, социалните и синдикалните права на младите хора.

Янкова запозна участниците с Националната образователна кампания “Моето първо работно място” на конфедерацията, чиято основна цел е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие. Една от най-съществените теми, които се обсъждат със зрелостниците е превенцията на сивата икономика и т.нар. заплащане “в плик”, добави тя.

Иванина Янкова засегна темата относно ползите от колективното трудово договаряне. Тя поясни, че с транспонирането на Директивата на ЕК за адекватни минимални заплати и насърчаване на колективното договаряне България поема ангажимента за достигане на 80% покритие с КТД.

В този смисъл тя добави, че в Кодекса на труда няма разпоредби, които да гарантират конкретно трудовите права на младите хора. По думите ѝ те биха могли да бъдат уреждани чрез КТД – с клаузи за съвмествяне на личен и професионален живот (особено за работещите, които все още не са завършили своето образование), достойно заплащане, въпреки липсата на опит, обучения, обособяването на младежки пространства за отдих, организирането спортни мероприятия и др.

Снимка: Национален младежки форум