КНСБ подписа споразумение за сътрудничество с омбудсмана на Русе

Омбудсманът на Русе Валентин Димитров подписа протокол за взаимодействие и сътрудничество с Регионалния съвет на КНСБ в лицето на Боянка Димитрова, областен координатор на синдиката.

Общественият посредник и КНСБ в Русе ще си сътрудничат при различни случаи, свързани с нарушаване на трудовите и осигурителните права на работници и служители, ще предприемат съвместни инициативи за сезиране на компетентните институции.