Пламен Димитров пред в. “Учителско дело”: Ръстът на доходите, зелената сделка и дигиталната трансформация са ключовите ни приоритети

– Г-н Димитров, кои са приоритетите на КНСБ през започващия нов активен политически сезон?

– Основен наш приоритет остават доходите, техният реален растеж. Това продължава да е основната ни битка, както по отношение на бюджета, така и на частния сектор. Даваме си ясна сметка, че след като минималната работна заплата ще нарасне с близо 20 на сто от 1 януари догодина, всички доходи трябва да следват подобен ръст, за да не се получи смачкване в разпределението им. Хората продължават да виждат макар и по-бавно растящи цени на някои стоки от първа необходимост, което не ги прави спокойни за тяхната покупателна способност и за бюджета на домакинствата им.

Друг наш приоритет е зелената сделка и трансформациите, които трябва да бъдат финализирани през следващите седмици. В преговорите за сектор енергетика и въгледобивната промишленост бе извървян дълъг път, но за съжаление на хоризонта все още не се виждат приемливи решения за миньорите и енергетиците. И поради тази причина на 19 септември 2023 г.  двете конфедерации с миньорските им федерации и тези на енергетиците, организираме национален протест в София. С ясното искане властта да заложи визия как ще изглежда трансформацията по зелената сделка през следващите 15 г. – година по година, етап по етап. Предстои актуализиране на ключови стратегически документи, по които са предвидени милиарди левове, които хората искат да стигнат до тях, до тяхните региони, до семействата им. За да може тази зелена трансформация, която очевидно няма друга алтернатива, да стане със справедлив преход и никой да не бъде изоставен. Хората да получат реални алтернативи, които да им дават заплатите, които получават и в момента и по-високи, и то в предприятия, в които има синдикати и колективни трудови договори, гарантиращи техните права и сигурност. Това са фундаментални въпроси и около тях до края на календарната година, а може би и в началото на следващата ще има ключови решения и действия.

Имаме още един приоритет, който касае всички. Извън зелената сделка се очакват радикални промени и на пазара на електроенергия. Вече се готвят промени в редица закони, които ще извадят на свободния пазар домакинствата. Тоест всички ние, които в момента сме на регулиран пазар, с регулирана цена на тока, която макар и да расте на годишна база с няколко процента, сме добре защитени от големите турбуленции на свободния пазар, на който цената е двукратно по-висока. Имаше периоди през миналата година, когато беше десет пъти по-висока. Основната ни тревога е, че, да, имаме ангажименти към ЕК по Плана за възстановяване и устойчивост за либерализация на пазара, но това трябва да стане в поносими размери и срокове. Няма как за две години, както предвижда в момента правителството, всички българи да излязат на свободния пазар и от 1 януари 2026 г. да плащат цената му. Законопроектът за това е приет от МС, внесен е в Народното събрание и вече се обсъжда. Това е изключително важна тема, около която КНСБ се мобилизира с внимание, но ако се налага, ще мобилизира и синдикалната общност за протести, защото това касае всички – и учители, и миньори, лекари, пенсионери.

Друг ключов приоритет за КНСБ през новия политически сезон, по който работим отдавна и е тенденция в света пред последните десетина години, е дигитализацията и съответно дигиталната трансформация във всички сектори. В полезрението ни е какво реално ще се случи в предстоящите месеци. Има редица заявки на европейско ниво, които седят на масата. В същото време и предложения за регулации, особено в сферата на изкуствения интелект, които са крайно необходими, за да се гарантира, че човекът е този, който продължава да контролира нещата, което става все по-спорно в процеса на проникване и развитие на системите за изкуствен интелект. Имам предвид не само ChatGPТ, а много по-сложни и развити вече системи. Поради тази причина сме притеснени от това бурно развитие и невъзможността регулаторните и законодателните процеси на европейско и на национално ниво да го следват и да гарантират интересите и превъзходството на човека в отношението му с машините, изкуствения интелект и дигиталните технологии.

Разбира се, дигитализацията и изкуственият интелект имат и своите плюсове и предимства, виждате ги и в сферата на образованието. СБУ обсъжда темата, даде своята визия по проблемите. В началото на юли тази година заедно СБУ и нашия Инситут за социални и синдикални изследвания и обучение проведохме значима международна конференция по темата за изкуствения интелект в образованието и очертахме всички предизвикателства. Това е началото. Процесите са изключително сложни и ако не се управляват и регулират през закони и действия на тези, които имат регулаторни и управленски функции, могат да стигнат до непредвидими и необратими последици.

Това са големите ни ключови приоритети, със сигурност има и много други сериозни предизвикателства на секторно ниво, свързани с влияние за реформи, експертиза, корекции.

– Какви са исканията на КНСБ за Бюджет 2024 г.? Може ли да разчита отново СБУ на Вашата активна подкрепа по предложените от него разчети за сектор средно образование в бюджет 2024 г.?

– Споменах преди малко, че въпросът за доходите е основен. Ръстът на заплатите трябва да ни осигурява реална конвергенция. В последните години се борим и се опитваме да компенсираме инфлацията. И в повечето браншове, сектори и на национално ниво всъщност успяваме. Общото увеличение на средната работна заплата за последните две години покрива комулативната инфлация. Друг е въпросът, че по различни сектори не винаги е така. Но като цяло мога да кажа, че сме близо до тази цел, която си поставихме преди две години, когато видяхме как растат цените – да гоним и покриваме инфлацията. С действията през 2022-а, 2023 г. в бюджетните системи имаме позитивни резултати в тази насока. Което не значи, че хората са забогатели, нито пък учителите. В голяма степен сме запазили общата им покупателна способност. Като числа изглежда вярно, но като влезем в магазина, установяваме, че цените на някои стоки са нараснали с повече от средната инфлация.

За бюджет 2024 г. се връщаме към старата си цел, преди големите инфлационни удари – да постигнем реален ръст на доходите. Това, което ще получим в джоба си, да е повече от инфлацията. Да можем да твърдим, че нашите доходи се приближават до средноевропейските, което значи реалният ръст да бъде по-висок от средноевропейския. Така че нашите заплати като покупателна способност, вече в евро, да се прилижават към нивата на европейско ниво. С бюджет 2024 г. трябва да започнем един такъв поне пет годишен цикъл, следвайки целта.

Разбира се, че подкрепяме исканията на СБУ за сектор средно образование в бюджет 2024 г. Те бяха заявени още в средата на юли. Известни са и в Министерството на финансите. С този милиард и половина, който СБУ иска за предучилищното и училищното образование, като малко повече от половината от тези пари са за заплати, всъщност се гони и постига заявената политическа цел –учителската заплата да 125 на сто от средната за страната. Тази година имаше изоставане. За достигане на това ниво помогна ръстът, който, надявам се, учителите вече са получили със задна дата от 1 януари т.г. За догодина това значи поне 12-13 процента номинален растеж на заплатите, за да догонваме в зависимост от ръста на средната работна заплата.

Нашите прогнози и очаквания са тя да расте с 12-13%, за да може при една успокояваща се инфлация от 5-6 на сто годишно, да се овладеят цените и да има приличен реален ръст на доходите. Това трябва да продължи и през следващите 5 г., за да може, когато България влезе в Еврозоната, да не сме най-бедните роднини, да сме се поотласнали от дъното в ЕС по доходи.

Виждаме опити да се ревизира действащото законодателство по отношение на минималната работна заплата, но ние няма да го допуснем. Сигурен съм, че СБУ ще бъде в първата линия на тази битка. Защото усещам, че тя ще се наложи. Ще трябва да защитим действащото законодателство и минималната работна заплата да бъде гарантирана като поне 50 на сто от средната работна заплата – 933 лв. при сегашните изчисления на МФ и проектопостановлението, което вече е факт. Спрямо нея всички сектори ще договарят минимални или стартови заплати.

– През изминалото лято стана факт още едно постижение на КНСБ – влязоха в сила промените в Наказателния кодекс, свързани със криминализиране на деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите. Вашата оценка и коментар?

– Първо искам да припомня, че това е фундаментална промяна. Увенча се с успех стратегическа битка, която КНСБ води през последните 25 г. Правили сме многократно опити в различни формати на управление на държавата за тази защита и охраняване на правото на синдикално сдружаване и тази борба наистина беше много тежка. Постигнахме я в сложна политическа конфигурация, но забележете, с учудващо завидно мнозинство в парламента от действащите и представени в Народното събрание политически партии. Почти пълно единодушие, имаше само няколко въздържали се. Това беше една изключително важна победа за нас.

Оттук нататък тя трябва да бъде първо промотирана. Предвиждаме информационна кампания, която стартира скоро. И последният българин трябва да разбере, че сдружаването в синдикална организация е тяхно законово право, гарантирано от Конституцията и законите, и се охранява от Наказателния кодекс (НК). И който казва, в моята фирма няма синдикати, ще отиде в затвора. Така на прост език ще обясняваме, за да върнем доверието и куража, особено на работещите в частния сектор, че всъщност българският работник има права, провъзгласени в ЕС, но вече и гарантирани от НК с тази промяна. Това постижение е предпоставка да разширим и покритието на КТД-та, каквото изисква от нас ЕС. Директивата за адекватните минимални работни заплати и за насърчаване на колективното трудово договаряне изисква от всяка държава членка ангажимент да гарантира и постигне покритие с КТД на 80 на сто от всички работещи в страната. Това е амбициозна цел за нас, 28% е покритието в момента сред работещите българи. Разбира се, в сектор средно образование то е далеч по-високо. Но в останалата част, особено в частния сектор, не е така.

– СБУ имаше горещо, работно лято с ред събития, в част от които лично Вие взехте участие –  проведе се Осмия редовен конгрес на СБУ, значима межународна конференция, посветена на навлизането на Изкуствения интелект в образованието, поредното издание на ПАНИО, подписване на Анекс към колективния трудов договор за системанта на предучилищното и училищното образование, десетото издание на Международния конкурс и семинар  на СБУ за извънкласни и извънучилищни дейности , 19.то издание на Международната учителска спартакиада на СБУ.  Как оценявате всички тези политики на СБУ?

– Моите адмирации и поздравления за ролята, която СБУ играе не само в сектора на предучилищното и училищно образование, а в цялостния синдикален и обществен живот. СБУ отдавна е задал модел за утвърждаване на партньорство, за договаряне и експертиза. СБУ показва многопосочна компетентност и визия, които винаги заслужват внимание и често определят посоките на развитие.

СБУ продължава да утвърждава имиджа си не само на най-големия, но и на най-влиятелния отраслов браншов синдикат. За мен е чест и гордост, че е гръбнакът на нашата конфедерация. Бил е, е и винаги ще бъде там. За това и всички политики, които се иницират от лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева и ръководството като цяло, имат нашта подкрепа. Много от иницитивите ни са съвмесни, особено там, където можем да ги разширим в общественото пространство. Опитът и мъдростта, натрупани в ръководството на СБУ, са достойни за респект. Управляващите ще спечелят и ще бъдат полезни, ако винаги чуват гласа на СБУ.

Всяко едно от събитията на СБУ носи конкретната си добавена стойност. Осмият редовен конгрес на СБУ ясно очерта  посоките на развитие и всички учители ги оценяват по достойнство, давайки доверие на СБУ.

– Пожеланието Ви към българските учители по случай началото на новата учебна година.

– Началото на новата учебна година ни дава увереност, че образователната система има своята устойчивост, независимо от всички проблеми и предизвикателства. Пожелавам на българските учители да бъдат здрави и да правят това, което само те умеят. Спокойни и сигурни ще са децата ни, че те отново ще ги посрещат. Ще им дадат знания, умения, възпитание, яснни ценностни и морални ориентирени в обществото. Ще бъдат до тях и ще ги водят в личностното им развитие.

Поклон пред учителите, които са стожерите на духовността.

Сигурен съм, че обществото ни ще продължи да ги оценява по достойнство и подкрепя в мисията им. Ще има и нови предизвикателстава и несгоди, но затова сме ние – СБУ и КНСБ, заедно да продължим да стоим зад тях и да отстояваме повече спокойствие и комфорт, за да да могат да се отдадат на професията си, на мотивацията си за развитие и надграждане и да транформират образованието ни като все по-модерно и качествено.