С нов КТД в Пловдив: 1650 лв. става началната заплата в детско и училищно здравеопазване

Нов колективен трудов договор за работещите в сферата на здравеопазването в Община Пловдив бе сключен на 14 септември. Той бе подписан от кмета на града Здравко Димитров, заместник-кмета по „Екология и здравеопазване“ Анести Тимчев, председателят на ТКС ФСЗ към КНСБ д-р Росица Попова и на КТ “Подкрепа” Атанас Кръстев.

Сред договорените придобивки за синдикалните членове се открояват:

  • Повишаване на заплатите на медицинския персонал в детско и училищно здравеопазване от 1450 на 1650 лв.;
  • Увеличение на броя брутни работни заплати от 8 на 9 като обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ след придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; Посоченият размер на обезщетението е за служителите, които попадат в хипотезата на работили 10 или повече години към момента на пенсионирането при същия работодател или в същата група предприятия;
  • Размер на основния платен годишен отпуск по чл.155 от КТ – до 24 работни дни годишно, в зависимост от натрупания трудов стаж;
  • Размерът на допълнителния платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден по чл.156, ал.1, т.2 КТ – не по-малко от 8 работни дни;
  • Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1.00 % върху основното трудово възнаграждение на работника и служителя за всяка година трудов стаж и професионален опит и др.

Постигнатото споразумение е резултат на ползотворен преговорен процес и затвърждава издигането на общинското здравеопазване в приоритет за управници и синдикалисти предвид високата обществена значимост на отрасъла.