В Шумен специалистите в ДКЦ 1 достигат заплатите по отрасловия КТД, в яслите стават 1500 лв.

Анекс към Колективния трудов договор в ДКЦ 1, Шумен бе подписан на 19 септември. С него основните възнаграждения на всички специалисти достигат нивата по отрасловия КТД в Здравеопазването.

Благодарим на д-р Ангелова за добрия социален диалог и разбирането, че с добро заплащане ще се търси подобрение на качеството на обслужване на пациентите. Поздравяваме и председателя на СО д-р Добрева за усърдието и постоянството в грижата за синдикалните ни членове.

Също вчера приключиха и преговорите за увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти в детските ясли, градини и училища в община Шумен. Те се вдигат с 50 лв и основното трудово възнаграждение става 1500 лв. Това ще бъде договорено в Анекс към сключения КТД съвместно с КТ “Подкрепа”.

Благодарим на ръководството на общината в лицето на зам.-кмета по здравеопазване Светлана Маркова и на кмета на общината Любомир Христов. От старана на КНСБ в преговорите участваха Анета Денева, председател на ТКС на ФСЗ към КНСБ, Виолета Радкова, председател на СО в Детските ясли на КНСБ и областният координатор на КНСБ в Шумен Радостин Павлов.