ФНСС участва в конференция за солидарността в транснационалните трудови отношения

Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати инж. Цветелина Иванова взе участие в международна конференция, свързана с мотивите за проява на солидарност в транснационалните трудови отношения.

Конференцията се проведе на 14 и 15 септември 2023 в град Краков (Полша). Срещата бе последният етап от проекта „Места и мотиви за проява на солидарност в транснационалните трудови отношения“.

Организатор бе един от най-големите и престижни университети в Германия – Униреситетът в Бремен (Universität Bremen), а мястото на провеждане бе в специално избрания в Краков Collegium Novum – неоготическата главна сграда на Ягелонския университет в Краков. Тя първаначално е била разрушена в далечната 1365 г., след което е възстановена в периода 1873-1887 г.

По време на конференция бе разгледано регулирането и прилагането на свързаните с работата норми, с цел идентифициране на  формите на транснационална солидарност, взаимната воля за решаване на проблеми между различни европейски и национални участници. Фокусът бе насочен върху теми като равно заплащане, баланс между професионалния и личния живот, цифровизация чрез доброволни или чрез европейски работнически съвети (ЕРС). Разгледано бе и взаимодействието на асоциациите в различните индустрии с цел анализиране на съществуващите коалиции, ограниченията или границите между националните, регионалните и транснационалните участници.

Важна тема за всички участници бе и взаимодействието между работодателите и синдикатите. Акцентът бе поставен върху европейските минимални работни заплати и върху сътрудничеството за прилагането на директивата за командированите работници.

Обсъдени бяха условията, при които се осъществяват проявите на солидарност в транснационалните трудови отношения.

Проектът е разделен на два подпроекта с различни изследователски фокуси – Подпроект 1: Транснационалните социални диалози като основа за прояви на солидарност в избрани области и Подпроект 2: Актове на солидарност от страна на социалните партньори по отношение на “мобилните работници и “определяне на минималната работна заплата в ЕС”.

Участниците се включиха в интензивна работа по групи, където дискутираха нуждите и необходимостта от функционираща транснационална солидарност в европейските работнически отношения.