С анекс към колективния договор вдигат заплатите в УНСС

Анекс към Колективния трудов договор в Университета за национално и световно стопанство бе подписан вчера. С него се увеличават възнагражденията на всички преподаватели и служители.

Подписите си под анекса, заедно с ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, положиха доц. д-р Бойка Чернева – председател на Синдикалната организация към НБС “ВОН – КНСБ”, д-р Станимир Стаматев – председател на Синдикалната секция към СВО – КТ “Подкрепа” и проф. д-р Мирослава Раковска – председател на Синдикалната организация на Асоциацията на демократичните синдикати.

“Имаме възможност да увеличим възнагражденията на всички преподаватели и служители”, каза на срещата проф. Димитров. “Сега се очаква постановление, с което да се дадат допълнителни средства за преподавателите. Имам предвид тези 16 милиона лева, които Министерският съвет разпределя на 34 университета. Това, което ние направихме със собствени средства, е да увеличим и заплатите на администрацията”, изтъкна ректорът.

За преподавателите процентът не е еднакъв, но е спазена разликата между академичните длъжности. Най-голямо увеличение се получава при младите учени и асистентите. Вдигането на заплатите влиза в сила със задна дата – от 1 август 2023 г.

В рамките на дискусията доц. Бойка Чернева изтъкна последователната политика в областта на доходите, водена от ректорското ръководство. “Аз бях свидетел на трудните преговори, които се водеха на ниво Министерство на образованието и представители на Съвета на ректорите, и синдикатите. Само мога да благодаря, че бързо и навреме, водени от необходимостта, се актуализират възнагражденията”, каза тя.