Брой 3/ 2023 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС
– Европейските синдикати – предизвикателства и реакции

НОВИНИ ОТ МКП
– Глобален индекс за правата на МКП за 2023 г.
– Международен ден на младежта: Присъединете се към синдикат, моделирайте бъдещето

НОВИНИ ОТ МОТ
– Не може да има достоен труд за всички, ако не са включени и младежите
– Генеративният изкуствен интелект по-скоро ще допълва, отколкото ще унищожава работните места

НОВИНИ ОТ ОИСР
– Испанското председателство на Съвета на ЕС и пътят към изкуствения интелект
– Доброто, лошото и алгоритмичното: Какво въздействие може да има изкуственият интелект върху политическата комуникация и демокрацията?
– Новини от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
– Годишен преглед на минималните работни заплати
– Обществени последици от нестабилността на пазара на труда

– Справяне с покачващата се инфлация чрез браншово/отраслово колективно договаряне

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
– Решение на Комисията за създаване на Европейски комитет за социален диалог в областта на социалните услуги

– Втора консултация на социалните партньори по Директивата за европейските работнически съвети

НОВИНИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
– Еврпейски институт за равенство на половете: Половите различия като предпоставка за участие в платформен труд

Изтегли броя като PDF