Нов общински КТД за детско и училищно здравеопазването в Севлиево

Първи за последните четири години общински Колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване бе подписан на 25 септември в гр. Севлиево. Той бе сключен между кмета на общината д-р Иван Иванов и председателя на синдикалната организация на ФСЗ към КНСБ Румяна Тодорова. Подписването му стана факт със съдействието на областния координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова, която участва и в преговорния процес.

Колективният трудов договор урежда трудовите и осигурителните отношения на медицинските специалисти в яслените групи към детски градини и здравните кабинети към детски градини и училища на територията на община Севлиево.

Общинският КТД освен, че гарантира спазването на клаузите на колективния трудов договор за отрасъл „Здравеопазване”, осигурява и по-висок размер на отпуск за всички служители, страна по договора. Независимо от трудовия стаж, те имат право на 26 дни основен платен годишен отпуск, а тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50 на сто имат право на 32 дни. В договора се предвижда и ежегодно договаряне на работните заплати и допълнителните възнаграждения на специалистите по здравни грижи, членове на КНСБ.

Общинският колективен трудов договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие две години.